Ekologi faktatexter med tillhörande arbetshäfte

kr50.00

Ekologi ett viktigt ämne. Detta arbetsmaterial innehåller 10 olika faktablad: ekologi, ekosystem, näringskedja, näringspyramid, näringsväv, fotosyntes, kretslopp, vattnets kretslopp, livscykel och hållbar utveckling. Till detta ingår även ett arbetshäfte där eleverna sedan får tilllämpa sina kunskaper inom dessa områden. De får skapa egna näringskedjor och näringsvävar, två olika experiment kring ekosystem och vattnets kretslopp. Längst bak i arbetshäftet finns också 3 sidor med pusselbitar som tränar viktiga begrepp, där ett begreppet paras ihop med rätt förklaring. 

  Anmäl produkten