Domino – läsinlärning i 4 nivåer

kr25,00

Domino i fyra nivåer. 

1. Ordet  i VERSALER.

2. en/ett, med ordet i gemener.

3. Kort mening – Jag ser en…/ Jag ser ett….

4. Längre mening – Jag ser en…/ Jag ser ett….

Varje nivå består av 20 kort i separata färger.

  Anmäl produkten