Dinosaurie-Trex-Läs&skrivförståelse-Faktablad

16,00 kr

Tre arbetsblad för fakta-arbete.

Ett har fakta om T-rexen, det andra har frågor till, och det tredje är ett målarblad .

Lättläst och tydligt.

Om intresse finns för fler dinosaurier kan jag givetvis göra fler!

A4-format.