Dilemma

kr15,00

8 st dilemman från skolans värld. Diskussionsunderlag alternativt skriftlig uppgift, värdegrundsarbete. Förslag på användningsområden:

  • Dela ut som enskild uppgift.
  • Jobba med i helklass – läraren läser dilemmat och eleverna svarar på frågorna.
  • EPA
  Anmäl produkten
Skapare
Kategori: