Describe the picture 2

kr15,00

Describe the picture 2

En till version, men med nya bilder.

42 kort med bilder på, där eleven kan beskriva bilden både skriftligt och muntligt. Samma bilder som den svenska versionen, men med engelsk titel. 

  Anmäl produkten