Den lilla röda hönan – frågor och sekvensbilder / svenska + engelska

kr25,00

Den klassiska sagan om den lilla röda hönan som får göra allt på bondgården själv då inga av de andra djuren orkar hjälpa henne. Materialet består av sagan berättad på två sidor och därefter följer läsförståelsefrågor där eleverna väljer rätt svar bland de olika alternativen. Sedan får de fundera på frågor kring vad berättelsen passar ihop med för ordspråk och vad man kan lära sig av sagan samt vad de har för egna erfarenheter av det. Dessutom ingår material till att återberätta sagan med hjälp av sekvensbilder som eleverna klipper ut och limmar fast i rätt ordning. Det finns ett färdigt exempel på en återberättad saga som inspiration för eleverna.

Det ingår även en engelsk version. 

  Anmäl produkten