Bygg ut och utveckla dina meningar

25,00 kr

Materialet består av kort (två varianter) där det på varje kort med en bild samt en kort mening på tre bokstäver. Syftet med korten är att eleverna ska läsa meningen, titta på bilden och utveckla meningen. Korten som är stora är tänkta att användas gemensamt på tavlan, att sätta upp ett kort och tillsammans prata om hur man kan utveckla meningen. De lite mindre korten är tänkta att dela ut till eleverna som de självständigt kan arbeta med.

Tex. En röd bil (en bild på en röd bil). 

Eleverna får träna på att utveckla sina meningar och göra de mer beskrivande. Detta för att utveckla elevernas skrivande och förmåga att göra meningarna mer beskrivande. 

Titta gärna på mitt övriga material. 

Mycket nöje!

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader