Beteendestödskarta för musiklektion, lågstadiet

  kr0,00

  En beteendestödskarta kan användas för att synliggöra dolda
  förväntningar
  om hur barn (eller vuxna) förväntas göra (/bete sig) i olika
  situationer. Den visar två olika bildflöden:

  GRÖNT FLÖDE visar hur det är ”väntat” att man gör i
  den mappade situationen.

  RÖTT FLÖDE visar hur det är ”oväntat” att man gör i situationen. Man pratar
  alltså inte i värderande termer såsom ”rätt” och ”fel” utan man håller sig till
  de mer neutrala begreppen väntat-oväntat.  

  Man går igenom
  beteendestödskartan tillsammans inför en aktivitet som barnet har svårt att medverka,
  eller inför en aktivitet som är ny och lite obekant. Man går igenom den varje
  gång inför aktiviteten (så att detta blir ett kognitivt stöd, inte en
  belastning på barnets minne) och kartan får gärna följa med in till aktiviteten
  också! Då kan man pekprata med den eller diskret peka på bilderna för att
  påminna barnet om vad man ska göra. När man pratar om kartan tillsammans så är
  det viktigt att man alltid har en positiv/neutral framtoning så att det inte
  blir ”skällprat” (det är ju aldrig kul). Tonfall och bemötande är viktigt här!
  Kartan är till för att hjälpa barnet att lyckas.

  För mer
  utförliga instruktioner om hur man går igenom just den här beteendestödskartan
  med elever, se kartans baksida.


  Detta material har laddats ned: 200 gånger

    Anmäl produkten