Berättandetext – arbetsblad med bildstöd

15,00 kr

Låt eleverna skriva egna berättelser med stödstruktur början, problem, lösning och slut. Färgkodat i samma färg som mitt andra material kring berättande texter samt filmserien Sagomattan. 

Kopiera dubbelt så får eleven en bok att skriva i. 

Skapare : Pedagogtankar Kategori: