Bedömning svenska skrivande

kr22,00

Matriser för bedömning i skrivande. Passar både år 2 och 3. Anpassade för de kunskapskrav som gäller för år 3. Men kan vara bra att använda från år 2 så eleven och även vårdnadshavare ser elevens utveckling samt vilka mål som finns att sträva mot. 

En matris för faktatexter och en för berättande texter. 

  Anmäl produkten