Bedöm dig själv

kr45,00

Antal sålda: 6

Det är viktigt och bra att elever i tidig skolgång lär sig ta ansvar för sitt eget lärande och göra självbedömningar. Det stärker självkänsla och bygger en engagerad och trygg klassgemenskap.

Här kan du som lärare använda en affisch till klassrummet där eleverna själva får göra en självbedömning efter varje lektion eller skoldag.

Självbedömningen baseras på affischen ”Bedöm dig själv” med tre olika steg som liknar ett trafikljus med tillhörande färger och känslor. För varje steg finns det fyra olika bedömningssteg baserat på hur lektionen eller skoldagen gick.