Barnkonventionen/Internationella barndagen 20/11

kr35,00

24 sidor stort häfte med fakta om barnkonventionen och om internationella barndagen med tillhörande frågor och uppgifter, allt från rituppgifter/korsord/läsförståelse/reflektion/sammanfattning/hitta ord. Varierande uppgifter. 
Fakta om bland annat barnkonventionens- och internationella barndagens uppkomst, kortversionen av artiklarna i barnkonventionen, de fyra grundläggande principerna och barnkonventionens historia. 
Ordlista med förklaring och bildstöd finns i början av häftet. 

  Anmäl produkten