Barnintervju skola – Intervjufrågor inför utvecklingssamtal

kr15,00

Gör eleverna delaktiga i utvecklingssamtalet genom att intervjua dem. Frågorna handlar bl.a. om barnets trivsel i skolan, barnets styrkor, lärande och tankar kring framtiden.

Intervjua eleverna i klassen och ta med underlaget till utvecklingssamtalet. Det blir ett lättsamt sätt att prata och diskutera kring barnets upplevelse av skolan. Det är väldigt uppskattat av vårdnadshavarna att få ta del av barnets svar. Sätt gärna in underlaget i barnets pärm så att hen kan ta med det hem och spara som minne av skoltiden. 

PDF:en innehåller en sida med intervjufrågorna plus en sida där eleven kan rita något hen tycker om med skolan.

Materialet är framtaget av Malin Yngve.

  Anmäl produkten