Återvinning av material

kr12,00

Låt eleverna öva att sopsortera.

Denna pdf.-fil innehåller 6 A4-sidor. De första fem är soptunnor i olika färger beroende på viilket material som ska sorteras i tunnan. Det sjätte arket är 12 olika skräp som eleverna måste sortera i rätt tunna.

De får alltså klistra ut skräpet och klistra fast i rätt ruta.

Återvinning av material

kr12,00

  Anmäl produkten