Årskursplanering Åk 3 exempel och mallar

Årshjul och exempel på årshjul för bedömning och teman, grovplanering, finplanering och detaljplanering.

Ladda ner och fyll i själv, anpassat till din skola och dina elevgrupper.

Planeringarna för Åk 3 som visas utgår från Lgr 11, Skolverkets kommentarmaterial och kunskapskraven.

Detta material har laddats ned: 2682 gånger

  Anmäl produkten