Arbetsmaterial till boken Fröken Europa

kr45,00

Detta arbetsmaterial som jag gjort är 27 sidor långt och är till boken Fröken Europa. 
Materialet består av begrepp och frågor som är kopplade till bokens olika kapitel. Frågorna är på raden, mellan raden och bortom raden.

Syfte:
Elever får genom materialet möjlighet till större förståelse för innehållet i Fröken Europa eftersom de får möjlighet att tänka kring olika situationer och händelser som uppstår i boken. Samtidigt som vi lärare kan dokumentera vad eleverna läst och förstått av innehållet. 

Tack för att du laddar ner mitt material! 🙂 

Arbetsmaterial till boken Fröken Europa

kr45,00

  Anmäl produkten