Allt om Jordens inre

kr50,00

Här hittar du en flippbok om ”Jordens inre”. Boken fungerar bra som avslutning när man har arbetat med temat ”Jorden inre krafter”.

”Den estetiska aspekten i lärandet betonas i grundsärskola och grundskola genom läroplanernas skrivning. Tillsammans med intellektuella, praktiska och sinnliga aspekter ska denna aspekt uppmärksammas. Estetiska uttrycksmedel kan användas både som form för att lära sig något annat och som ett innehåll i sig” Skolverket , Lgr 11

Allt om Jordens inre

kr50,00

  Anmäl produkten