Allemansrättens dag 20 sept – Reflektionsmaterial Tillåtet eller ej?

Allemansrätten. Reflektera över vad som är tillåtet och inte. Några frågeställningar att placera i rätt ruta ingår, komplettera gärna med fler. Diskutera varför de ska placeras i resp ruta. Med vilken förändring kan de  byta ruta?

Detta material har laddats ned: 823 gånger

  Anmäl produkten