ABC Flipkort rödblå (Montessori)

kr10,00

Flipkort att ha som stöd vid bokstavsinlärning:
Alfabetet med vokalerna blå och konsonanterna röda (Montessori)
*Stödlinjer och skrivriktning markerade
*Med teckenstöd (ritade tecken)
*Med eller utan ord och bilder till varje bokstav (2 olika)
* Välj om du vill ha versaler/gemener på samma sida eller vik dem dubbelt för versaler på framsidan och gemener på baksidan.

Du hittar flipkort med svarta konsonanter/röda vokaler här sedan tidigare:

ABC Flipkort

Design: Papperssvalan
Licensköpta bilder / avtal: Freepik.com & Pixabay.com
Ritade Tecken © Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

  Anmäl produkten