Terminsplanering – redigerbar

En redigerbar mall för att göra terminsplanering i Google Presentation. Du kan välja på 15 olika bakgrunder. 

Du får en länk till en Google presentation som du får göra en kopia av så att du får ditt eget dokument att skriva i. För att kunna använda mallen behöver vara inloggad på ett Google konto.

Du får med både för att planera vågrätt och lodrätt i samma dokument och får ta bort det du inte vill ha. Även planeringsunderlag för vårterminen finns med.

Detta material har laddats ned: 3591 gånger

  Anmäl produkten