Sant eller falskt – rim samt första ljudet

kr15.00

Spel 1: Låt eleverna diskutera och sortera korten utifrån om bilderna rimmar eller inte. Bilderna finns med samt utan ordet. 40 kort.

Spel 2: Låt eleverna diskutera och sortera korten utifrån om bilderna börjar på samma ljud eller inte. 72 kort.