sagans punkter – sagomattan

kr10.00

Material inspirerat av SVTs program Sagomattan. Innehåller både material att sätta upp i klassrummet samt sidor där eleverna kan skriva/rita egen sagor med hjälp av punkterna. 

  Anmäl produkten