Plansch: Positionssytemet

kr5.00

Plansch med positionssystemet. (Tusental, hundratal, tiotal och ental)