Plansch: Positionssytemet

kr6.00

Plansch med positionssystemet. (Tusental, hundratal, tiotal och ental)