Läsbingo – svår version

kr15.00

Detta bingo innehåller några av de mest svårstavade orden och är en bra övning för de som har kommit lite längre i sin läsning/stavning och för dem som kan behöva lite utmaning.

Alla barn får var sin bingobricka (det finns 10 olika brickor). Läraren håller i ordkorten och tar upp ett åt gången, läser det högt och visar barnen. Om barnen har ordet som står på kortet på sin bricka får de lägga en markör i den rutan. Den som är först att få en rad/bricka med markörer ropar ”Bingo!”

Skapat av
Kategori:
Visa varukorg