Lägesord – rita ett föremål från frya olika håll

Låt eleverna arbeta med lägesorden i skapandet.

Vi ritar av ett föremål från fyra olika håll; framifrån, bakifrån, från sidan och uppifrån.

Vi ställer föremålet på en pall och kan på så sätt titta på det från alla håll.

Lycka till!

Visa varukorg

Detta material har laddats ned: 735 gånger