Hjälpkort

Kort som eleven kan lägga på sin bänk för att visa om hen behöver hjälp med en uppgift eller har förstått och klarar av att arbeta själv.

Detta material har laddats ned: 82 gånger