Bingo första ljudet

kr10.00

Dela ut markörer och spelbrickor till eleverna. Dra ett bokstavskort och säg bokstavsljudet. Om eleverna har en bild som börjar på samma ljud ska hen lägga en markör på den bilden. Vem får först en rad och en hel bricka?

14 unika spelbrickor.


Bilder från pixabay.com