Beteendeskyltar

kr10.00

Starta skolan med att arbeta på elevernas beteende. Gå igenom vilka regler ni har i klassrummet och kanske vad du som lärare förväntar dig av dem. Be eleverna att själva tänka över sitt beteende under lektionen, vart vill de ligga någonstans, hur har det gått. Dina elever kommer så klart att hamna på olika skyltar, men om de själva börjar bedöma sitt eget beteende så kommer de vilja nå de bästa av dem varje gång. Detta behöver tränas med eleverna, men jag rekomenderar att göra det redan från start.