Teckenbilder från SPSM

Update: Vi har nu en dialog med Ritade Tecken samt med Piktogram (samma utgivare) där vi snart kommer kunna erbjuda en licens så att man får både skapa och sälja och dela på vår sida även om man inte har egen licens eller produktionsavtal.

I kontakt med SPSM så finns här ett klargörande vad som gäller kring tecken och material som innehåller deras teckenbilder: 

Du får gärna använda teckenbilderna i material som du delar på internet. Vi vill då att det tydligt ska framgå att det är Specialpedagogiska skolmyndigheten som har copyright på bilderna med texten: Ritade Tecken © Specialpedagogiska skolmyndigheten. Om det är material som du tänkt sälja behöver vi skriva ett produktionsavtal. 

Man får inte heller bara lägga in själva bilden och dela den, utan teckenbilden måste in i ett sammanhang på något sätt. 

Notera: ovan gäller vid gratis material, vid betalmaterial måste ni kontakta SPSM och skriva ett produktionsavtal (som för övrigt inte kostar något mer än prenumerationen så vitt vi har förstått)