Hur fungerar det med copyright?

Det är varje skapares ansvar att ha rättighet att lägga ut sitt material hos oss på Skolmagi.nu. Skaparen ska kontrollera copyright/licens för de eventuella illustrationer, bilder och foton denne använder. Copyright gäller även typsnitt men även hur material utformas. Upptäcker du något material som du tror är skyddat så tryck på knappen “begär granskning” vid produkten.