Sök efter svar?
Categories
< All Topics
Print

Filformat

Tänk på att filformaten ska vara tillgängliga för så många plattformar som möjligt, pdf, docx, odf, xls, ppt osv är att föredra. Skriv gärna vilket program som rekommenderas till just ditt material.
Använd inte bildformat såsom, jpg, png eller gif, utan lägg dessa i en PDF.

Next Hur fungerar det med copyright?
Table of Contents